Waterkosten per m³: hoeveel moet er worden berekend?

Drinkwater uit de kraan is voor ons vanzelfsprekend in elk huis en elk appartement. In België ligt het drinkwaterverbruik per hoofd van de bevolking in het midden van het bereik, met ongeveer 120 liter per persoon en per dag (exclusief industrie en landbouw), en minder dan de helft van het verbruik in de VS. Toch mag men niet vergeten dat het "natuurlijke" drinkwater ook geld kost. Hoeveel, zult u leren van de kostencontrole expert in ons interview.

Waterkosten per m³

Vraag: Wat zijn de kosten van drinkwater per m³?

Kostencontrole-expert: De regionale verschillen in de kosten van water in België zijn aanzienlijk - het is dus niet mogelijk om precies te zeggen hoeveel het kost.

Volgens de huidige prijslijsten van de waterleveranciers kunt u in het algemeen verwachten dat u tussen 1,50 EUR per m³ en 2 EUR per m³ leidingwater voor drinkwater in België betaalt.

Wat een exacte kostendeclaratie nog moeilijker maakt, zijn verschillende factureringsmodellen als het gaat om drinkwater. Elk huishouden moet ook een jaarlijks basisbedrag betalen, dat vaak sterk kan verschillen van plaats tot plaats. Dit basistarief omvat een vast "basisverbruik" van meestal ongeveer 30 m³.

Men moet echter altijd onderscheid maken tussen het gebruik van water:

 • de kosten voor het drinkwater en
 • de kosten van het geproduceerde afvalwater.

In België worden de afvalwaterkosten afgeleid van de hoeveelheid aangekocht drinkwater, ongeacht wat u met het water doet. Daarnaast is er een toeslag per m² afgesloten ruimte, omdat u ook moet betalen voor regenwater dat op uw eigen terrein terechtkomt en in het riool terechtkomt. U kunt hier meer over lezen.

Daarom moeten naast de zuivere drinkwaterkosten ook de rioolkosten worden toegevoegd, want voor elke liter ingenomen drinkwater moet men niet alleen het watergeld betalen, maar ook de bijbehorende rioolkosten.

Als u de werkelijke kosten wilt berekenen die voor de m³ (=1.000 l) water voor uw locatie worden gemaakt, moet u rekening houden met 3 zaken:

 • de basisvergoeding gedeeld door het werkelijke waterverbruik...
 • de kosten voor de m³ water volgens de heffingsrichtlijn van de eigen waterleverancier
 • de kosten voor het m³ afvalwater van het huishouden (het zogenaamde "vuile water") volgens de tarieven van de betreffende bestemmingsvereniging voor afvalwater (indien van toepassing met inbegrip van een jaarlijkse basisbijdrage voor afvalwaterverwijdering, indien beschikbaar)

Als men dus precies berekent, kost het m³ drinkwater eigenlijk veel meer dan de officieel geschatte prijzen per m³ op de betreffende plaats. In veel gevallen zijn de rioleringstarieven omgerekend naar de m³ al aanzienlijk hoger dan de kosten voor schoon drinkwater.

Voorbeeld kosten

In België wordt per persoon en per dag ongeveer 0,12 m³ drinkwater verbruikt. We hebben de gemiddelde realistische totale kosten voor water en warm water per m³ berekend voor verschillende grote Duitse steden.

Bovenstaande tabel laat al duidelijk zien hoe verschillend de waterkosten per m³ in de afzonderlijke steden kunnen zijn.

Het toont niet de zuivere waterkosten per m³, zoals die op de prijslijsten van de waterleveranciers staan, maar de werkelijke totale kosten voor de m³ van het verbruikte water en de afvalwaterheffingen en de gemiddelde stookkosten in eenpersoonshuishoudens op de betreffende locatie. De genoemde waarden geven dus aan wat het m³ water in totaal werkelijk kost bij gemiddeld waterverbruik.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gebruikelijke gemiddelde waarden - de kosten kunnen in individuele gevallen variëren, afhankelijk van de lokale omstandigheden en het individuele waterverbruik.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor 1 m³ water afhankelijk?

Kostencontrole expert: Als u een realistische prijs wilt bepalen, moet u een aantal zaken in overweging nemen:

 • Het basisbedrag dat op de betreffende locatie moet worden betaald en de hoeveelheid water die in de vergoeding is inbegrepen.
 • de prijs per m³ water van de lokale waterleverancier
 • de kosten voor het m³ afvalwater
 • de grootte van de verzegelde gebieden op het terrein (bepalend voor de afvalwaterheffing, die sowieso altijd verschuldigd is) en de kosten per m² verzegeld oppervlak, die de betreffende afvalwatervereniging in rekening brengt
 • de hoeveelheid drinkwater die in het huishouden wordt verbruikt
 • het aantal personen in het huishouden

Als alle kosten volledig worden meegerekend, is de totale prijs voor de m³ drinkwater veel hoger dan normaal gesproken wordt aangegeven.

Dus als u wilt weten hoeveel 100 l water - bijvoorbeeld voor het wassen van uw auto - eigenlijk kost, kunt u beter deze waarden gebruiken.

Vraag: Is waterbesparing financieel gezien de moeite waard?

Kostencontrole expert: In principe ja. Vooral als het gaat om tuinirrigatie, waarvoor vaak veel drinkwater wordt gebruikt, zijn regenwateropvangsystemen ook de moeite waard.

Het doorspoelen van toiletten is goed voor ongeveer een derde van ons gemiddelde drinkwaterverbruik, en de helft gaat verloren voor douchen en baden.

Besparingsmaatregelen op dit gebied hebben dus zeker een aanzienlijke invloed op de persoonlijke waterkosten in de loop van het jaar. Dit kan het gebruik van regenwater zijn voor het doorspoelen van het toilet of een veel zuiniger douchekop of het vermijden van te frequente baden.

Waterbesparing is niet alleen ecologisch (en nu heel belangrijk op dit gebied), maar ook een verstandige manier om de eigen woonlasten te verlagen.